İlçenin eski adı Ayas'tır ve halk arasında bu isim hala kullanılmaktadır. 1959 yılına kadar Ceyhan 'a bağlı bir bucak olan Yumurtalık bu tarihte ilçe olmuştur. Bir liman şehri olan ilçenin tarihi ortaçağa kadar uzanır. İlçede değişik uygarlıklara ait eserler vardır. Coğrafi Konumu : Akdeniz Bölgesi'nde, Adana İline bağlı bir ilçe olan Yumurtalık, doğu ve güneyde İskenderun Körfezi, güneybatı ve batıda Karataş, kuzeybatıda Yüreğir, kuzeyde Ceyhan, kuzeydoğuda da hatay ili ile çevrilidir. İlin güneyinde yer alan ilçe toprakları alçak dağlarla kuşatılmış kıyı düzlüklerinden oluşmuştur. İlçenin kuzey ve kuzeydoğusunda doğal sınırı oluşturan Misis tepelerinin yüksekliği ilçe topraklarında 500 m.yi aşmamaktadır. Çukurova'nın güneydoğu kesimini oluşturan kıyı boyunca da dar ve uzun düzlükler bulunmaktadır. Buradaki Portakalş burnu ile ilçenin güney kıyısında bulunan koy, İskenderun Körfezi'ne açılmaktadır. Yumurtalık Körfezi denilen bu koyun kuzey kıyısı doğal kumsallar halindedir. Buradaki tepelik alanlarda da yer yer çam topluluklarına rastlanmaktadır. Adana'ya 80 km uzaklıkta olan ilçenin yüzölçümü 501 km2 dir.