Gizlilik
1- Mootol nedir : Türkiye ve Türk Dünyası Sosyal Paylaşım ve İletişim Portalıdır.
2- Mootol'un anlamı nedir : "Muhat" Halk dilinde kullanılan bir kelimedir ve genelikle söyleniş şekli yöreye göre değişiklik göstermektedir.
    Mootol Muhat olmak'dan türemiştir : göz-kulak olmak, ne olup bittiğine dikkat etmek.
    Yaygın olarak yörelere göre ifade şekli ; muhat ol, mukayet ol, miyatol --> mootol.