İlçeye 6 km mesafede bulunan eski bir balıkçı yerleşim birimidir. Köyün Nüfusu 144 erkek, 182 kadın toplam 326 dır.
Tarlaağzı köyü Batı Karadeniz kıyısında kurulmuş geçimini genellikle hayvancılık, arıcılık,
balıkçılık ve Amasra ilçesindeki maden ocağından sağlamaktadır. Köye yakın zamanda yapılan liman köyün
dışa açılımında deniz yoluyla kolaylık sağlamıştır. Köy son yıllarda göç veren köyler arasındadır.