Kelimeleri kullanıla gelmiştir.Bütün bu kelimelerin nereden Geldigi bilinmemektedir.Böyle olmakla beraber,aşagıda sıraladıgımız Söylenti ve yakıstırmalar,hep bu kelimelerin çıkış yerini açıklamaya Çalışır. A-Roma hakimiyetinin Akseki’yi de içine aldıgını düşünürsek; Romalılar’da bir unvan ismi olan (MARO) kelimesiyle (Marulye, Marala, veye Marla)sözcükleri arasında ilgi kurmak mümkündür. B-Osmanlı imparatorlugu sırasında,Marulye,küçük bir köy olup,etrafında kurulan pazara AKSEKİ PAZARI denildiginden,burasıda aynı adla anılmıştır. C-Fatih Sultan Mehmet zamanında,Fatih’te Akseki Kemallettin adında bir alim Oturur.Padişah bu alimin taifesini o zaman nüfusu az olan Marlaya gönderir. İşte bu alimin ismine izafeten bu yöreye, AKSEKİ denir.(İstanbulda bu fikri kuvvetlendirici bazı belirtileri görmek mümkündür.Zira Fatih Semti’nde Akseki Caddesi,Akseki Cami sokagı ve Akseki mescidi vardır.Ayrıca olay; Fatih zamanında Anadolu’yu Türkleştirme ve Müslümanlaştırma siyasetine de uygun düşmektedir) D-Eski bir söylentiye göre;bölgede çok ağa ve bey ile bunlara ait büyük at sürüleri varmış. Zaman zaman bu sürüler birbirine karışınca atları ayırmak bir mesele olurmuş. Yalnız,Akseki yöresindeki ağaların atlarının dört ayağı da sekili oldugundan bu bölgeye ait atlar hemen ayrılırmış.Bu beylerin ve atların ünü o kadar yayılmış ki bu atlar nerede görülürse görülsün Aksekili at olarak isimlendirilmiş,bundan dolayı bu bölgeye AKSEKİ denilmiştir. E-Son anlatacagımız yakıştırma, Akseki kelimesini dil-bilim yönünden inceleyerek çoğrafi yapı ile baglantı kurar.Akseki sözcügü birleşik bir kelime olup, takısız tamlamadır.Ak+seki kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur.Seki sözcügü coğrafi bir terimdir.Merdiven basamakları gibi kademeli bir araziyi ifade eder. Yörenin dogal görünümü de beyaz kalkerli oldugundan bu beldeye AKSEKİ denilmiştir. Coğrafi Konumu : Batı Torosların güneyindeki Akseki, Antalya’nın Alanya’dan sonraki en eski ilçesidir. Kardelen Çiçeği'nin ana yurdu olan Akseki ilçesi, Batı Torosların güneyinde kurulmuş bir ilçedir. Doğusunda Gündoğmuş, Bozkır, batısında Manavgat, İbradı, kuzeyinde Beyşehir, Seydişehir, güneyinde Manavgat ve Gündoğmuş ilçeleri yer alır. İlçenin coğrafi yapısı Manavgat ırmağının oluşturduğu büyük bir vadi ile engebeli ve dağlık bir görünüme sahiptir. Yüzölçümü; 2390 km2 olup , Denizden yüksekliği ise 1500 m dir.