İbradı Antik Melas Irmağı'nın çıkışına yakın dağlık bölgededir. Orta çağda insanlar şehir ve kasabalarını doğal korunaklı olması nedeniyle dik, sarp tepelerde kurarlardı. Psidya Pumphylia sınırları arasında kalan bu bölgede zamanla Eti hakimiyeti vardı. Antalya Körfezini gösteren antik haritada Kotenna (gödene) ve Erymna (Ormana) antik kentleri Pisidya sınırları içerisindedir. Osmanlı döneminde Alaiye sancağı oniki nahiyeden oluşmaktaydı. İbradı, Akseki, Manavgat, Düşenbih bu sancağa bağlı idi. Erimna şehrinin kalıntıları üzerinde inşa edilen ormana köyü yakınlarındaki bulgular bunu göstermektedir. Unulla, Çukurviran, ûrmana, Üzümcü Bölgesindeki kalıntılar Roma döneminde bu bölgede yerleşim alanları olduğunu göstermektedir. Çukurviran, Soğukoluk ve Kayadibi bölgesinde Helenist çağa ait kalıntılara rastlanmaktadır. Eynif ve Kesikbeli yolu üzerinde BahadıRoluğu pınarı bir Selçuklu eseridir. Yine bu bölgedeki Kargıhanı Kervansarayı canlılığını hala korumaktadır. Bazı kaynaklarda, bir tarafında "Duribe fi İbradı" yazılı Osmanlı Dönemine ait paranın olduğundan bahsedilmektedir. Osmanlı Padişahları paraların hep hükümet merkezlerinde basmalarına karşın zaman zaman seyahat ettikleri sürede konakladıkları kentlerde de para bastırmışlardır. Bu paralarada o kentin adını vermişlerdir. İbradi halkının çoğunluğu o günlerde memur idi. En çok da kadılar vardı. 1305 yılı büyük yangından sonra mükemmel konaklar inşa edilmişti. Halkın çoğu emekli ve başarılı memurlar oldukları için kıymetli makamlar işgal edenler çok idi. Nitekim ibradı'ya Ferit Paşa'yı karşılaşmak için sıralanan sarıklı kadıları görünce "Kendimi Babı Meşihat Divanesindeyim Sandım" demişti. İbradı, Marsilya kiremitli, şirin, bakımlı, günden güne giderek güzelleşen, bağlar ve bahçelerle çevrili yemyeşil bir kasabamızdır. İlk şehre giriş, elektriğin gelmesi ile cazip hale geldi ve bu ilk giriş insanı çok duygulandırmaktadır. Coğrafi Konumu : Akdeniz Bölgesi'nde, Antalya'nın ilçesi olan İbradi'nin doğusunda Beratlı, Trabeza, Kurkur, Çuvallı, Aktepe; batısında Melik, Toka, Geçkar ve Çeçkar, Uluçukur, Kesik; kuzeyinde Zimbit, Obet, Gaydan, Uluçukur, Akpınar, Lök, Pınarcık, Enerli; güneyinde Katara, Karadağ, Akıncı, Kurtgediği dağları ile çevrilmiştir. Gembos ve Gemboğazı ovası İbradı’nın kuzeyinde Dereköy ile Göynem ve İbradı arasındadır. Dağlardan inen sularla dolar göl halini alır. Yörenin bundan başka; Üzümcü, Eynif, Söbice, Atalanı, Şehriman, Görenci, Tozakiçi, Çukurviran, iletir, Masat, Aşağıyazı, Elmaağacı, Düzlen, Halaç, Zibbitalanı, Kuyubaşı, Hökez, Söğüt, ve Kızılağaç gibi yerlerde küçük ovaları bulunmaktadır.