Kemer ilçesi tarihinin M.Ö. 690 yılına kadar uzandığı bilinmektedir. Kemer merkezine 15 Km. mesafede bulunan Phaselis antik kenti M.Ö. 690 yılında I.Oleios tarafından kurulmuştur. Şehir sürekli el değiştirmekle birlikte tarihte önemli bir liman ve ticaret merkezi olarak bilinmektedir. Şehrin kalıntıları günümüze kadar ulaşmıştır. İlçe merkezine yaklaşık 25 km. uzaklıkta bulunan Olympos antik şehri ise M.Ö. II. yüzyılda kurulmuştur. M.Ö 78 yılında Romalıların eline geçen şehir ile ilgili hala kazı çalışmaları sürmektedir. Yİne Gedelma kalesi Romalılar döneminden günümüze kadar ulaşmıştır. İlçe merkezinde bulunan İdropolis kalıntılarıda M.S. III yüzyıldan itibaren Kemerin önemli denizcilik ve ticaret merkezi olduğunu göstermektedir. Kemer, 12. yüzyılda Türklerin eline geçmiştir. 1900'lü yılların başında göçerlerin yerleşmeye başladığı Kemer 1910 yılından itibaren yeniden yerleşim yeri kimliğini kazanmıştır. Kemer 1968 yılında nahiye, 1986 yılında yapılan seçimler sonucunda ise belde olmuştur. 20.05.1990 gün ve 29523 sayılı Resmi gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 3644 sayılı kanunla Kemer ilçesi kurulmuştur. İlçemiz kaymakamlığı 26.08.1991 tarihinde faaliyete başlamıştır. Coğrafi Konumu : Akdeniz Bölgesi'nde, Burdur İli'ne bağlı bir ilçe olan Kemer, Kemer ilçesi kuzey ve doğuda Burdur ili merkez ilçesi, güneyde Antalya ili Korkuteli ilçesi, güneybatıda Tefenni ilçesi, batıda Karamanlı ilçesi ile çevrilidir. İlçe merkezi Yakalar, Belenli Köylerinin güneyini kaplayan ve Antalya ili Korkuteli İlçesi ile doğal sınır oluşturan Rahat Dağları eteğinde kurulmuştur. Boz dağ bu dağ silsilesinin en yüksek noktasıdır. İlçe arazisi ormanlık ve dağlık olup, büyük kısmı da ovada yer almaktadır. İlçenin büyük akarsuyu yoktur. İl Merkezine 57 km uzaklıktaki ilçenin yüzölçümü 254 km2 dir.