İlçemiz 14. Asrın sonlarından 1773 yılına sonuna kadar Aydın İline bağlı bir köy iken 1773 tarihinde aynı ile bağlı bucak olmuş 1786 tarihinde ise bucak olarak Denizli kazasına bağlanmıştır. 26 Şubat 1882 yılında Denizli Sancağına bağlı bir ilçe olmuştur. Eski isimleri Hocaoğlu, İpsili, Ezine veya Ezinei-İ Lazıkiyye, Ezinei-İ Abat, Kazıklı Pazar veya Eyner Pazarı, Sarıbey, Saray’dır. İlçemiz Yunanlıların 15 Mayıs 1919 da İzmir’i İşgal etmelerine tepki gösteren Kazalarımızın başında gelir. Nitekim 17 MAYIS 1919’ da Kasabada bir miting düzenlenmiş, bir protesto telgrafı çekilmiş ve birde milli heyet kurularak Milli mukavemet ateşi yakılmıştır. Sarayköy Heyeti Milliyesi Bölgede kurulan ilk heyetler arasındadır. Bu heyetin oluşturduğu Sarayköy Müfrezesi ve Cephesi Nazilli ve Aydın’ın kurtuluşunda rol oynamıştır. Coğrafi Konum : Vilayete uzaklığı 22 km ilçe merkezi Menderes Ovasında kurulu, doğudan Honaz Dağı, kuzey ve kuzeydoğudan Çökelez Dağı, kuzeybatıdan Sazak Dağı, güney ve güneybatıdan Babadağ ile çevrili dağlık kısımların yüksekliği 500-850 metre ova kısımların yüksekliği 70-250 metre Denizli, Aydın, İzmir karayolu üzerinde Ege Denizine 220 km mesafededir. İklim, Akdeniz iklimidir. Yüzölçümü 483 km2 dir.