Aziziye, Erzurum ilinin bir ilçesidir.Topraklarının bir bölümü Karadeniz Bölgesi’nde, bir bölümü de Doğu Anadolu Bölgesinde Yer Alır. Aziziye Erzurum'un 15 km batısında, Erzurum'u batıya bağlayan ve geçmişteki İpek Yolu'nun rotasında bulunan D100 karayolunun üzerindedir. Son Nüfus sayımına göre İlçe Merkezi nüfusu 18.000, köy nüfusu 12.252 olup toplam nüfus 30.252’dir. Doğudan Erzurum'la, diğer yönlerden de ilin diğer ilçeleriyle komşudur.Aziziye Caddesi ilçe merkezinin en işlek caddesidir. Karaz köyü (Kahramanlar) kalıntıları antik dönemde bu bölgenin yerleşim yeri olduğunu göstermektedir. İlçenin geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Erzurum Şeker Fabrikası ilçenin en büyük endüstri kuruluşudur. İlçenin maddi imkânsızlıklara dayalı olarak sürekli göç vermesi gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bugüne kadar siyasi iktidarların ilçeye gereken önemi vermemiş olması,yerel yönetimlerin etkin ve sürekli bir kalkınma ve gelişme hamlesi başlatamamış olması da bulunduğu konumun önemine rağmen Aziziye'nin çok geri kalmasına sebep olmuştur. İlçeye adını veren ılıcalar (kaplıcalar) bölgenin en önemli termal kaynaklarını oluşturmakta, şifalı sular buraya özellikle yaz mevsiminde ilgiyi artırmaktadır. İlçenin köylerinden Alaca Köyü, Ermeni mezaliminde Erzurum köyleri arasında en fazla tahribata ve insan kaybına uğrayan köylerdendir. 1986 Yılında yapılan kazıda 278 insana ait kalıntılar bulunmuş Ermeni vahşeti Basın Yayın araçları ile kamuoyuna duyurulmuştur.