İstanbul’un ilk büyük cami ve imaretinin çevresinde oluşan ve şehri fetheden sultanın lakabını taşıyan Fatih semti, Türk döneminin en ünlü ve simgesel nitelikli yerleşim alanlarından biridir. Constantinus Suru Fatih Külliyesinin hemen batısından geçer. Haliç’e inen vadiler arasında, “dördüncü tepe” denen bu yüksek plato, sınırları kesin olmasa da eski şehrin XI. Bölgesine tekabül eder. Constantinus’un (hd 324-337) anıt mezarı ve Martirion’u daha sonra onun yerine yapılan İustinianos’un Havariyun Kilisesi, fetihten sonra da Fatih Sultan Mehmed’in büyük külliyesi ile taçlanmış ve şehir tarihinde, her zaman büyük imparator ve sultanların anılarıyla bütünleşmiştir. Constantinus’un Martirion’unun burada bulunması, şehirin kurulduğu dönemde bu bölgeye özel bir önem kazandırmıştır. Constantinus döneminde şehrin ana ulaşım çizgisi Aksaray üzerinden Yedikule’ye uzandığı için, Osmanlı dönemine göre, şehir içinde ikincil bir statüde olmasına karşın, Bozdoğan Kemeri’nin su sağlama işlevi hem önemlidir - hem Haliç’i ve hem de Marmara’yı gören bir yerleşme alanı olması nedeniyle Constantinus döneminin ve sonrasının önemli sarayları bu bölgede yoğunlaşmıştır. 1453 yılında İstanbul’un fethiyle Fatih Sultan Mehmet ilk inşaat olarak Fatih Camiini yaptırmıştı. Zamanla Fatih Camii çevresinde yeni yeni binalar kurulmuş, böylece ilçenin çekirdeği meydana gelmiştir. İlçe, Fatih Camiinin bittiği tarihten sonra Fatih adı ile anılmaya başlanmıştır. Coğrafi Konum : Marmara Bölgesi'nde, İstanbul İline bağlı bir ilçe olan Fatih, kuzeyinde Eyüp, doğusunda Haliç, güneyinde Eminönü ve Zeytinburnu, batısında da Bayrampaşa ilçeleri ile çevrilidir. Fatih, İstanbul'un dördüncü tepesi üzerinde Haliç'e inen vadiler arasında yüksek bir plato konumundaki bir alanda kurulmuştur. Fatih, Bizans ve Osmanlı döneminde dinsel özelliğini her zaman korumuştur. Bizans döneminde bugünkü Vatan Caddesi'nin bulunduğu yerde Lykos Deresi bulunuyordu ve bu derenin suları Marmara Denizi'ne dökülüyordu. Çevresi Bizans'ın sebze ihtiyacını karşılayan bahçe ve tarım alanı ile kaplı idi. Yüzölçümü 13 km2 dir.