Güngören Belediyesi, kentleşme sürecini hızlandırması beklenen kültürel bir proje daha başlattı. 1980 sonrası Anadolu’nun çeşitli illerinden aldığı göçlerle hızlı bir şekilde büyüyen ilçeye, ortak bir kimlik kazandırmak üzere, “Dünden Bugüne Güngören” adıyla Osmanlı’dan 2000’li yıllara ilçenin tarihi akışını kitaplaştıracak olan bu çalışmada, bölgeyi henüz 4-5 çiftlikten ibaretken gören canlı tanıkların hatıraları ve henüz hiçbir yerde yayınlanmamış eski fotoğraflar da yer alıyor. “Dünden Bugüne Güngören” projesinde, verdiği bilgiler ve aktardığı hatıralarla önemli bir yer tutan Güngören’in ilk Belediye Başkanı ve eski Milletvekili Osman Özbek ile yapılan görüşme, ilçenin geçmişine dair ilginç yönlerini ortaya koyuyor. Projeyi yürüten Güngören Belediyesi Kültür Danışmanı Bünyamin Ateş’e, bölgenin geçmişine dair geniş bilgiler veren Özbek, burada babasının muhtarlık döneminin ardından, kendi muhtarlığının başlamasıyla yakından tanık olduğu geniş bir dönemi ve değişim sürecini anlatıyor. Eski bir Rum köyü olan Güngören, Cumhuriyet döneminde Muhmutbey Köyü nahiye merkezine 9 köy ile birlikte bağlanmadan önce, Vidos adıyla anılır ve Papaz (Papazın) çiftliğini işletenler tarafından satılan ve yaklaşık 50 çiftçi ailesinin bulunduğu bir köy olarak bilinirdi. 1950’li yıllarda Vidos ile birlikte Bakırköy ilçesine bağlı Mahmutbey Köyü nahiyesi; Avas (Havas) Atışalan, Ayapa (Kirazlı), Ayayaği (Kayabaşı ve Şamlar), Çıfıtburgaz (Çiftlikburgaz, Bağcılar), Litsos (Esenler), Nifos (Kocasinan)ve eski adları bilinmeyen İkitelli ve Güneşli adlarıyla toplam 10 köyden oluşuyordu. Yüzölçümü: 8.4 km2