Şile, istanbul metropolünün gürültü ve keşmekeşin den, trafik ve stresinden uzak güzel, şirin bir ilçemizdir. Şile, Marmara Bölgesinin kuzey doğusunda, Karadeniz kıyısından yani yeşilin içinden mavi denizlere açılan İstanbul'un kuzey penceresidir. 58 köyün 38 mahallesi, ilçe merkezînin de 4 mahallesi vardır. Şile ilçesi köyleri Merkez, Ağva, Yeşil vadi, Teke bucaklarına bağlıdırlar. Km2' ye 45 kişi düşer. Yunanca bir kelime olan "Şile" nin anlamı yaban çiçeğidir. Şile adını bir bitki türü olan "mercanköşk" ten alır. Tarihin, akışı içerisinde incelendiğinde Şile, MÖ 7. yy' da Miletli denizciler tarafından kurulmuş ve o günden bugüne çeşitli uygarlıklara ev jsahipliği yapmıştır. Ayrıca Şile tarihinde Lidya, Pers, Galat, Roma, Selçuk, Latin, Bizans, ve Osmanlı imparatorlukları da yer almıştır. İlk yerleşenlerin Bitinler olması nedeniyle Anadolu uygarlıkları içinde bu bölgeye Bitinya da denilmektedir. Coğrafi Konum : İlçe topraklarından kaynaklanan Yeşilçay, Göksu (Gökdere), Kabagöz, Darlık, Heciz dereleri ile Riva Deresi'nin kollarından Uzundere Karadeniz'e dökülmektedir. Bu akarsuların alt kesiminde alüvyal düzlükler oluşmuş olup, bunlar tarım alanı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca İstanbul'un içme ve kullanma suyu gereksinimini karşılamak üzere Riva ve Darlık dereleri üzerinde birer baraj kurulmuştur. Bu barajların sularının oluşturduğu Ömerli Baraj gölünün doğu kesimi ile Darlık Baraj gölünün bütünü ilçe sınırları içerisindedir. İl Merkezine uzaklığı 55 km. olan ilçenin yüzölçümü 736 km2 dir.