Elbistan’da ilk yerleşim tarih öncesi çağlarda başlamıştır. İlçe merkezinin kuzeyindeki İkizin Mağarasında Üst Paleolotik ve Neolitik Çağlara ait buluntularla karşılaşılmıştır. Ayrıca ilçenin 10 km. kadar kuzeybatısındaki Kara Höyükde yapılan kazılar yörenin Asur ve Hititler zamanında önemli bir yerleşim merkezi olduğunu göstermiştir. Bu kazılarda yörenin Asur ticaret kolonilerinin ve Geç Hitit İmparatorluğu döneminin kalıntıları ortaya çıkmıştır. Bunlar MÖ.2000’e tarihlenen hiyeroglifli resimler, damga mühürleri, bulleler (mühür baskıları) ve Suriye’ye özgü silindir mühürlerdir. Hitit ve Geç Hitit dönemlerine ait tabakalarda ise, Hitit kültürünü yansıtan çanak-çömlek parçaları, ritonlar (kutsal içki kapları), hiyeroglifli ve hiyeroglifsiz mühürler, süs eşyaları ve küçük figürinler bulunmuştur. Coğrafi Konum : Akdeniz, iç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerin kesiştiği yerde, Kahramanmaraş iline bağlı bir ilçe olan Elbistan’ın kuzeyinde, Darende ve Gürün ilçeleri, güneyinde Nurhak ve Ekinözü ilçeleri, doğusunda Malatya ili, Doğanşehir ve Akdağ ilçeleri, batısında da Afşin ve Göksun ilçeleri yer almaktadır.