İç Anadolu Bölgesinde, Konya iline bağlı bir ilçe olan Ahırlı, kuzeyden Yalıhüyük, Seydişehir, güneyden Bozkır, doğudan ve batıdan Bozkır ve Antalya ili ile çevrilidir.İlçe toprakları Taşeli Platosu üzerinde Batı Torosların engebelendirdiği bir alanda bulunmaktadır. İlçe topraklarını Tokmaklı, Çamlık ve Düdenaltı dereleri sulamaktadır. Ayrıca Derin Göl ve Suğla Gölü de yörenin önemli göllerindendir. Ayrıca Ahırlı’nın güneydoğusunda kalan ve krater bir göl olan Dipsiz Göl’den turistik amaçlı yararlanılmaktadır. Deniz seviyesinden 1.150 m. yükseklikteki ilçenin yüzölçümü 353 km2 dir.Ahırlı’nın bitki örtüsü, değişik türdeki bitkilerden oluşmuştur. Su boylarında meyve ve sebze bahçeleri bulunur. Yağmurlarla yeşeren ve kısa sürede sararan otlar çoğunluktadır.İlçede karasal iklim hüküm sürmekte olup, yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır. İlkbaharda bol yağış alır. İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Yetiştirilen başlıca tarımsal ürünler; buğday, arpa, nohut, armut, ve elmadır. Hayvancılık büyük ve küçükbaş hayvan besiciliği yapılmaktadır. Eskiden dericilik, leblebicilik, nalburiyecilik ve kasaplık ilçe ekonomisine katkıda bulunurken, göçler nedeniyle bu tür uğraşlar kaybolmuş, halk genelde tarım ve küçük çaplı hayvancılığa yönelmiştir. İlçenin ilkçağ tarihi ile ilgili kesin bilgiler, yörede arkeolojik araştırma yapılmadığından bulunmamaktadır. Bununla beraber çevrede bulunan ve rastlantı sonucu ortaya çıkan küçük buluntular, yörede Romalıların yaşadığını göstermektedir. Bunun dışında kaynaklarda bu konu ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Ahırlı İlçesi Bozkır’a bağlı bir kasaba iken, 1991 yılında ilçe durumuna getirilmiştir.