Ilgın, M.Ö.1500-1200 yılları arasında şimdiki iskan yerinin 25 km kuzey doğusunda Hititler tarafından YALBURT adında büyük bir şehir devleti olarak kurulmuştur. Su kaynaklarını kutsal sayan Hititler bir pınar etrafında büyük taşlar dikerek üzerine dini ve tarihi konuları yazmışlardır. Klasik devirlerde TRİATUM olarak adlandırılan Ilgın, Kral Yolu’nun üzerinde bulunuş sebebiyle önemli bir şehir olarak dikkati çeker. Ege kıyısında Lidya¢nın başkenti Sard’ dan başlayıp Meze- potomya’ya kadar ulaşan Kral Yolu üzerinde bulunan Ilgın çevresi, sırasıyla Hitit, Firik, Lidya, Roma ve Bizans devirlerini yaşadıktan sonra 1077 yılında Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu olan Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından fethedilerek Büyük Selçuklu topraklarına katılmıştır. Coğrafi Konum : Ilgın, İç Anadolu Bölgesi’nde Konya iline bağlı bir ilçedir. Güney Batısında Selçuklu, Doğusunda Kadınhanı; Batısında Akşehir, Doğanhisar, Tuzlukçu; kuzeyinde Yunak; Güneyinde Derbent, Beyşehir ve Hüyük ilçeleri ile çevrilidir. Yüzölçümü 2.018 km2 olan Ilgın’ı kuzey ve batı yönleri çıplak dağlar, güneyi meşe ağaçlarıyla örtülü, yer yer çam ormanlarıyla kaplı yüksek dağlar çevirir. Denizden 1030 metre yükseklikte olan Ilgın merkezi, düz bir alanda verimli topraklar üzerinde kurulmuş ve günden güne büyüyüp gelişmektedir. Ormanlık alanı 24.117 hektardır.İlçede İç Anadolu’nun karasal iklimi hüküm sürer. Yazları kurak ve sıcak, kışları soğuk ve kar yağışlı geçer. Ilgın’ın belli başlı akarsuları Bulasan Çayı ve Ilgın Çayı’dır. Çiğil Çayı (Ilgın Çayı) olarak anılan bu akarsu düzenli bir yatakla Ilgın’ın kuzey batısında yer alan Çavuşcu Gölü’ne döküldüğü gibi ikinci bir kanalla gölün doğu tarafından Atlantı Ovası’na akıtılmaktadır. Çavuşcu Gölü ilçenin kuzey batısında bulunmakta olup 1963 yılında DSİ. 4. Bölge Müdürlüğü tarafından güney ve kuzeyi setlenmek suretiyle bölünmüştür. Kuzey tarafta kalan bölümü kuruduktan sonra çevresinde bulunan Çavuşcugöl Kasabası, Gölyaka, Tekeler, Misafirli ve Yorazlar köylerinde bulunan çiftçilere kiraya verilerek tarla olarak kullanılmaktadır. İlçe genel olarak verimli topraklara sahiptir. Doğusunda Sivri Dağı en yüksek tepe olarak yer alır. İlçe merkezi ve yakın çevresinde taban suyu yakında olduğundan sulu tarım yapılmaktadır.