Yüzölçümü 2599 km2, denizden yüksekliği 2400 m, ortalama karla kaplı gün sayısı 140 gün, enlem 38. 03, boylam 41.01 ortalama sıcaklığı 5.8 C Van'a uzaklığı 120 km olan Başkale Van'ın Güneydoğusunda yer alır. İspiriz dağı eteklerinde kurulmuştur.Kuruluşu çok eskilere dayanan Başkale'nin ilçe oluşu Cumhuriyetin kuruluş yıllarına rastlar. 371900 küçükbaş 11500 büyükbaş 25790 kıl keçisinin bulunduğu ilçede halkın çoğunluğunun geçim kaynağı hayvancılıktır.Toprakları geniş bir vadi halinde olan ilçenin Zap nehrinin ayaklarına yataklık etmesi ayrı bir özelliğidir. İlçenin tarım alanı 35534 hektardır. Kuzeyinde Van'a bağlı Özalp, doğusunda Türk-İran sınırı, güneyinde Hakkari’ye bağlı Yüksekova, batısında ise Van'a bağlı Gürpınar ilçesi bulunan Başkale eski geçmiş yıllara nazaran yol bakımından oldukça ilerleme kaydetmiştir. İlçenin Van'ı Hakkari’ye bağlayan asfalt ve düzgün karayolunun üzerindedir. Karayolu bakımından problemi yoktur. Merkez Bucak ile Albayrak bucağı dahil toplam 62 köyü vardır. Küçük büyük 70 mezraya sahiptir. Merkezde 8 mahalle bulunmaktadır. Bunlar Camii-Kebir, Samandöken, Cevkan. Kale, Hafiziye, Tarım ve Yakınyol mahalleleridir. Başkale Doğu Anadolu Bölgesinde Van iline bağlı ilçedir. Yüzölçümü 2599 km olan Başkale ilçesi Kuzeydoğu ve Doğuda İran, Güneyde Hakkari, Batıda Gürpınar, Kuzeyde de Saray ilçeleriyle çevrilidir. Van ilinin güneydoğusunda yer alan ilçe toprakları çok dağlık ve engebelidir. Kuzey-güney doğrultulu yüksek dağ dizileri arasındaki bir vadiden oluşur. Doğu kesimi Yiğit dağı olarak bilinen Haravil Dağı (3468 m) Batı kesimini Başkale Dağı adıyla anılan İspiriz Dağı ( 3668 m.), Güneybatı kesiminde Gökdağ (3604 m.) engebelindedir. Dicle en önemli kollarından büyük Zap suyu, Haravil Dağı ile doruğu ilçe sınırları dışında kalan Mengene Dağı yamaçlarından doğan suların birleşmesiyle oluşur. Bu akarsuyun derin vadisi tabanında bazı dar düzlükler vardır. Başkale ilçesi halkının ana geçim kaynağı hayvan yetiştiriciliğidir. Özellikle koyun beslenir. Gerek iç gerek dış pazarlara canlı hayvan satılır. Bitkisel üretim iklim şartları nedeniyle gelişmemiştir. Bundaki en önemli etmen bitkisel üretime elverişli toprakların çok az olması ve iklimin sertliğidir. Buğday, arpa ve patates en önemli ürünleridir. Partlar'ın kurduğu bir sınır yerleşmesi olan Başkale İ.S. 3. yüzyılda Sasaniler'in, 6. yüzyılda Bizanzlılar'ın eline geçti. 645'te ki Arap işgalinden sonra 1100'lerde kurulan Sökmenliler'e (Ahlat Şahlar) bağlandı, 1245'te Moğol saldırısına uğrayan yöre kısa sürede yerel beylerin yönetiminde kaldıktan sonra 1386'da Timur'un ardından Karakoyunlular'ın, 16. yüzyıl başlarında Safeviler'in egemenliğine girdi. Başkale yöresinin kesin olarak Osmanlı Devletine bağlanması Kanuni Sultan Süleyman döneminde l6,yüzyıl ortalarına rastlar. Eskiden Kotur - Albak adıyla anılan yöre 19 . yüzyıl sonlarında Van vilayetinin Hakkari sancağına bağlı Albak (Elbak) kazasının sınırları içerisinde idi. Kazanın adı Cumhuriyet döneminde Başkale olarak değiştirildi. İspiriz Dağı'nın eteğinde büyük Zap suyu vadisinde kurulmuş olan Başkale kenti gelişmekte olan bir yerleşim merkezidir. Van-Hakkari yolu üzerinde yer alan kent il merkezi Van'a 112 km. uzaklıktadır.