1841 yılında Bugün Demirtaş-Zeytinbeli yol kavşağının kuzeyinde Hacı Kevik denilen yerde ahşap sazlıktan yapılma evlerle inşa edilmiş olan köyümüz çıkan bir yangın sonucu tüm köy tamamen yok olmuş ve şu anda kurulduğu yere çiftlik şeklinde ev yaptıran Kahyaoğulları evleri yanan köylüleri davet ederek misafir etmiş burada bulunan Devlet arazileri istimlak edilerek yerleşim alanına çevirilmiştir. Köy yeniden inşa edildiğinden dolayı adıda "YENİKÖY" olarak belirlenmiştir. Köyün yedi asıl kurucusu vardır. Bu ailelerden bazıları: Kahya soyadını alan Hafız Osmanlar, Hacı Hüseyinler, Selim Ağalar; Ünal soyadını alan Yusuf Onbaşılar, Dağ soyadını alan Gavurdağlı Sülalesi, Kara soyadını alan Hayrullah Dede silsilesi ile gelen Mustafa - Kara Osman - Kara Mustafalar; Doğan soyadını alan Beytullah ve Hüsnü Ağalar; Nur soyadını alan Hacıoğullarıdır.Yedi asıl kurucu aileden sonra gerek bu kurucu aile akrabalıkları gerek sonradan yerleşmeler yoluyla bugün köyümüzde, Pınar, Aksoy, Yılmaz, Coşkun, Çankaya, Aysu, Aydoğan, Erzin, Berber, Keskin, Akyar, Akyol, Yavaş, Serçe, İncekara, Alkan, Tekbasan, Aksoy, Ildıran, Aktaş, Taşkıran, Ay, Özcan, Aysu, Tekin... soyadını taşıyan aileler köyde yaşamlarını sürdürmektedir. Dini inanç ve geleneklerine sıkı sıkıya bağlı olan muhacirler köye geldikten kısa bir süre sonra, 1920’li yıllarda cami, 1946 yılında da ilkokul yaptırdılar. 1990’lı yıllarda yeniden yaptırılan caminin avlusunda köyün kurucuları olan Hafız Osman ile Hafız Kasım’ın mezarları bulunmaktadır. 1951 yılında Ülkemize gelen Muhacırlardan (27) hane bu köye devlet tarafından yerleştirilmiştir. Köyün çevresinde Lidyalılar ve Romalılar dönemine ait tarihi antik yerler bulunmaktadır. Halen bu yerler Turizme kazandırılmak üzere beklenmektedir. Yöre çevresinde Yeraltı şehirleri olduğu bilinmektedir. Ancak herhangi bir kazı çalışması yapılmamıştır. Bu yeraltı şehirlerinin birbirlerine geçişi sağlayan yeraltı tüneller mevcuttur. Bu tünellerde halen demir parmaklıklar mevcuttur. Ancak hiçbir arkeoloji çalışma yapılmamıştır.